Plan dnia

7:00 – 8:15

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, podejmowane z inicjatywy dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne – służące realizacji pomysłów dzieci.

8:30 – 9:15

Jemy śniadanie.
Czynności związane z higieną osobistą.

9:15 – 11:45

Zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą:

 • indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne),
 • zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, obserwacje przyrodnicze lub otaczającego środowiska, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.

11:45 – 12:00

Przygotowania do obiadu.

12:00 – 12:45

Obiad.

12:45 – 14:30

 • Leżakowanie,
 • bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek,
 • zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, wg zainteresowań,
 • zabawy dydaktyczne, ćw. graficzne, utrwalanie poznanych wierszyków i piosenek,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w małych zespołach.

14:30 – 15:00

Podwieczorek.

15:00 – 17:00

 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody,
 • zabawy integrujące grupę prowadzone przez nauczyciela,
 • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • zajęcia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb,
 • praca indywidualna lub w małych zespołach.

Zdrowe posiłki

Jedzenie do naszej palcówki dostarcza firma Natura Catering , która dba o zbilansowaną dietę naszych maluchów uwzględniając alergie i nietolerancje pokarmowe