Terapia C-Eye

C eye CYBEROKO – terapia polegająca na stosowaniu stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej),
czyli na kształtowaniu bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia to
poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie – czyli tworzenie globalnego wielozmysłowego
obrazu danego pojęcia. Dostarczenie jak największej ilości bodźców jako informacji o otaczającym
świecie ma na celu pobudzenie neuronów do utworzenia nowych dróg neuronalnych. System
umożliwia terapię funkcji poznawczych-pamięciowych, wzrokowo-przestrzennych, wykonawczych czy
językowych, a także, dzięki modułowi komunikacji, pozwala naszym dzieciom słabo mówiącym na
toczenie dialogów z najbliższymi czy najprostsze wyrażanie własnych potrzeb.